Οι δασικές εκτάσεις δεν επαρκούν για να καλύψουν τις υπάρχουσες ανάγκες, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η αλόγιστη υλοτομία και η αποψίλωση των δασών. Η άμεση αντικατάσταση ή αλλιώς η καλλιέργεια «δάσους» για εκμετάλλευση ξυλείας, έχει επίσης αρνητικές επιπτώσεις στο οικοσύστημα, το οποίο υποβαθμίζεται. Γίνεται προφανές ότι αποτελεί επιτακτική ανάγκη η ορθή διαχείριση και αξιοποίηση του ξύλου.

Μέσω της ανακύκλωσης του ξύλου και όλων των ξύλινων αποβλήτων, ενισχύεται η προστασία φυσικών πόρων, επιτυγχάνεται μείωση του όγκου των αποβλήτων προς ταφή σε ΧΥΤΑ και αποτέφρωση, και συμβάλλει στους Εθνικούς Στόχους Ανακύκλωσης.

Το παραγόμενο προϊόν (θρύμμα) είναι πλέον έτοιμο να αξιοποιηθεί ως πρώτη ύλη για την παραγωγή προϊόντων ξυλείας σε ξυλοβιομηχανίες, για την παραγωγή χαρτιού, καθώς και την παραγωγή εναλλακτικών καυσίμων.

Εταιρεία Ανακύκλωσης Ξύλου - Rewood