ΕΣΠΑ 2014 - 2020

Η Εταιρεία μας

Σκοπός της εταιρείας είναι η ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας μέσω του θρυμματισμού όλων των αποβλήτων ξυλείας, με τη χρήση ειδικού μηχανολογικού εξοπλισμού.

Το παραγόμενο προϊόν (θρύμμα) είναι πλέον έτοιμο να αξιοποιηθεί ως πρώτη ύλη για την παραγωγή προϊόντων ξυλείας σε ξυλοβιομηχανίες, για την παραγωγή χαρτιού, καθώς και την παραγωγή εναλλακτικών καυσίμων.

περισσότερα